माहिती

स्टेम सेल्स

काल रात्री ‘स्टेम सेल्स’ संदर्भात माहिती पाहण्याचा योग आला. या विषयासंदर्भात मला थोडीफार कल्पना होती, पण त्या विषयाची पुन्हा एकदा काहीशी उजळणी झाली. मी काही या विषयातील तज्ञ नसल्याने मी देत असलेली माहिती ही पूर्णतः योग्य आहे, असे माझे म्हणने नाही. माझ्या बुद्धिला जे काही झेपलं, समजलं ते मी या लेखात देत आहे. तर ‘स्टेम… Continue reading स्टेम सेल्स