मराठी महाराष्ट्र

मराठीचे ‘यशस्वी’करण व्हावे!

जे नकळत केले जाते ते 'अनुकरण', तर जे विचारपूर्वक केले जाते ते 'अनुसरण'. आयुष्यात यशाचे अनुकरण आणि अनुसरण करण्याकडे माणसाचा नैसर्गिक कल असतो. परंतु मुळात यश म्हणजे नक्की काय? नीट विचार केला असता आपल्या लक्षात येईल की यश ही एक सापेक्ष संकल्पना आहे. आपण यशस्वी नाही, असे एखाद्याला वाटू शकते, पण प्रत्यक्षात प्रत्येक माणूस हा… Continue reading मराठीचे ‘यशस्वी’करण व्हावे!

आयुष्य

एकाग्रता हा यशप्राप्तीचा गाभा

प्रत्येकजण आयुष्याकडे निरनिराळ्या दृष्टीकोनातून पहात असतो व त्यानुसार यशाची आपापली व्याख्या ठरवत असतो. ‘यश कसे मिळवावे?’ या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल आजवर असंख्य पुस्तके लिहिली गेली आहेत, व्यख्याने देण्यात आली आहेत. त्यातून यशप्राप्तीमागील निरनिराळे पैलू उलगडले गेले असले, तरी या सर्व पैलूंमध्ये असा एक पैलू आहे जो यशप्राप्तीचा गाभा आहे. आयुष्यात ‘एकाग्रता’ असल्याशिवाय माणूस आपले इच्छित ध्येय… Continue reading एकाग्रता हा यशप्राप्तीचा गाभा

व्यक्तिगत

माझी पहिली दैनंदिनी

दैनंदिनी लिहायला मी फार पूर्वी सुरूवात केली होती. पण ते काही माझे स्वनिर्मीत लेखनातील पहिलेच पाऊल नव्हते. पहिलीला जाण्याआधीच मी कविता लिहायला सुरुवात केली होती. त्या दोन कविता आजही माझ्याकडे आहेत. त्या मी तुमच्यासमोर पुढे मागे सादर करेनच. चौथीमध्ये असताना छोट्या मावशीने (मोठ्या मावशीपेक्षा छोटी, ती छोटी मावशी) एक छोटी डायरी दिली होती. व सांगितलं… Continue reading माझी पहिली दैनंदिनी