आयुष्य

प्रोत्साहन आणि प्रेरणा

प्रत्येक माणसाला आपले स्वतःचे एक भावविश्व आहे. प्रत्येकाला आपल्या आयुष्यात कुठेतरी व्यक्त व्हायचे आहे. पण प्रत्येकाच्या आयुष्याचे क्षितिज मात्र कमी-अधिक प्रमाणात विस्तारलेले आहे. ज्यांच्या आयुष्याचे क्षितिज कमी विस्तारलेले आहे, ते क्षितिजाच्या पलीकडील गोष्टी जाणून घेण्यास अगदी आतुर असतात. म्हणूनच ‘ज्यांचे क्षितिज अधिक विस्तारलेले आहे’ अशा उंचीवरील माणसांकडून ते या अनोळखी प्रदेशातील गोष्टी मोठ्या कुतूहलाने ऐकत… Continue reading प्रोत्साहन आणि प्रेरणा

व्यक्तिगत

अहो.. जाऽऽहो!

मराठीमध्ये असलेल्या या ‘आहो-जाहो’मुळे माझ्या वयाच्या व्यक्तिस अनेकदा विचित्र प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. लोकांना माझ्याकडे पाहून कळत नाही की, याला ‘आहो-जाहो’ बोलावं? की सरळ ‘अरे-तुरे’ करावं!? त्यामुळे संवाद सुरु असताना कधी ते एखाद्या वाक्यात ‘आहो-जाहो’ घालून माझा सन्मान वाढवतात, तर लगेच पुढील वाक्यात ‘अरे-तुरे’ करत हार-तुरे काढून घेऊन खाली पाडतात. थोडक्यात ते मला ‘घालून-पाडून’ बोलतात!… Continue reading अहो.. जाऽऽहो!